Zoeken

Jongens, tis vakantie, wegwezen. (geldt ook voor leraren)


 

Groter als/dan ...

Als je twee zaken met elkaar vergelijkt, gebruik je tussen de beide delen ALS of DAN. Het is gebruikelijk om bij twee gelijke delen het woord ALS te gebruiken en als je een verschil wilt aangeven het woord DAN:

  • Anne is even groot als Ibo, maar die is weer groter dan Eefje.
  • Ik ben ouder dan mijn kinderen, en even oud als mijn vrouw.

Maar

In de volgende constructies zie je een ongelijkheid, waarbij je toch ALS gebruikt:

  • Ibo is niet zo groot als Anne.
  • Ik ben nu precies twee keer zo oud als mijn oudste dochter.

Blijkbaar is de formulering "zo ____ als" zo dwingend, dat je de ontkenning of vermenigvuldiging maar even vergeet.

Clipphanger legt het helder uit.

..harder dan hem. Kan dat? Jazeker

Bij zinnen die eindigen met een vergelijking, moet je bedenken hoe je de zin zou kunnen afmaken, want meestal laat je wat weg.
*Hij is mooier dan jou          klinkt misschien nog niet zo fout, maar als je de volledige zin ziet:
*Hij is mooier dan jou bent  dan merk je wel dat er iets niet klopt.

Na zo’n vergelijking moet je dus letten op het vervolg van de zin (waarvan je een stukje weglaat):
Hij is mooier dan jij (bent).      
Wij zijn even laat als zij (zijn). 

Maar het hóeft natuurlijk niet altijd de onderwerpsvorm te zijn:
Ik sla jou harder dan hem   betekent iets anders dan Ik sla jou harder dan hij
Ook hier gebruik je de juiste woorden door de zin even compleet te maken:
Ik sla jou harder dan (ik) hem (sla)   tegenover  Ik sla jou harder dan hij (jou slaat).

Je ziet: harder dan hem, harder dan hij; het kan allebei.

Google als spellingchecker, a definite no-no

Google gebruiken als spellingchecker is een slecht idee:

De woorden waar jij over twijfelt, zijn woorden waar iedereen over twijfelt. Je zult dus ook vaak fouten op internet tegenkomen. Zelfs op deze site.

Een goed woordenboek op de plank is echt handig.