Zoeken

Jongens, tis vakantie, wegwezen. (geldt ook voor leraren)


 

Een goede tekst schrijven

Je moet als schrijver doen wat jij als lezer waardeert: je wilt iets leuks lezen wat op een leuke manier geschreven is, je wilt duidelijkheid, je wilt niet te lang lastiggevallen worden, je wilt niet dat er moeilijk gedaan wordt om niks, je wilt een opgemaakte tekst lezen.
Als je schrijft ben je dus origineel, duidelijk, zo kort mogelijk (en soms is dat 2500 woorden), helder en je besteedt aandacht aan het uiterlijk van je tekst.

Kort en Krachtig. Hoe doe je dat?

Een goed idee, een goede hoofdgedachte, is enorm belangrijk. Daarnaast bevorder je de leesbaarheid door een vlotte stijl. Het belangrijkste aspect van een leesbare tekst blijft echter een goede inhoud: interessant, niet voorspelbaar.

Spelling

Je spellingcontrole helpt je in de richting van een foutloze tekst. Daarnaast moet je je werkwoordspelling vlekkeloos beheersen en verwijswoorden juist kunnen gebruiken. Schrijf je met de hand, dan moet het op je eigen speltalent aankomen. Gebruik een woordenboek of vraag na bij twijfel. TWIJFEL! En ga dan op zoek naar de juiste keuze. Een foutloze tekst is wel het minste wat je je lezers kunt aanbieden.

Stijl

Mensen lezen graag een tekst met vaart, een tekst die lekker loopt. Een aantal tips:

 • Schrijf bij voorkeur in de tegenwoordige tijd;
 • Wees je bewust van de passieve (lijdende) vorm. Bedenk altijd of je ook een actieve, bedrijvende vorm kunt maken en overweeg of die niet beter zou zijn in dit geval. De lijdende vorm is prima als de handelende persoon er niet toe doet: De belasting op alcohol is verlaagd, bijvoorbeeld. Je kunt de lijdende vorm (met het 'sabotagehulpwerkwoord') ook inzetten om bewust te verzwijgen wie de schuldige is: Het proefwerk is slecht gemaakt (ipv: ik heb slecht lesgegeven).
 • Laat werkwoorden werken. Maak er geen zelfstandig naamwoord van: “Het stapelen van glazen is gevaarlijk”. Probeer een zww als persoonsvorm te gebruiken;
 • Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort;
 • Gebruik "dubbelopjes" alleen bewust; 
 • Wees voorzichtig met verkleinwoorden;
 • G E E N   B L A D V U L L I N G:
  • Gebruik geen voorzetseluitdrukkingen ( zoals: met behulp van, in verband met, met betrekking tot), meestal zijn er prima vervangers. Vind je dat er toch een moet gebruiken, gebruik die dan correct.
  • Vermijd clichés en vaste zinsconstructies (te allen tijde, bij dezen, heden ten dage ). Je denkt vaak alleen maar dat je ze kent, maar ze worden heel vaak fout geschreven of gebruikt. Daar komt bij dat er perfecte vervangers zijn (altijd, bij dit mailtje, tegenwoordig);
  • Als je het woord “er” schrijft, controleer dan altijd of je de zin ook zonder dat woord zou kunnen schrijven. Als dat kan, doe dat dan ook;
  • Gebruik “maar” niet als bladvulling. Kijk of het woord in jouw zin betekenis toevoegt;
 • Je tekst moet leesbaar zijn zonder de kop. Verwijs er dus niet naar. Een goede titel of kop bedenk je pas na het schrijven van je tekst.

Een eerste versie is nooit de beste versie. Probeer een tekst die voor anderen bedoeld is altijd een paar dagen na de eerste versie te herzien. Hij wordt er echt beter van. De tekstverwerker geeft je de mogelijkheid om gemakkelijk opnieuw te ordenen en fouten te verbeteren, gebruik die mogelijkheden. Neem jezelf serieus, een lezer waardeert dat.

V E R B O D E N   (tenminste door mij)

 • “Je kent het wel”, “Iedereen heeft het wel eens meegemaakt” en alle varianten;
 • ​"Enzovoorts" (meestal weet je niks meer, anders: noem de rest of laat de lezer concluderen dat er meer mogelijk is);
 • “Het feit dat”;
 • In je tekst schrijven over het schrijven van je tekst: “Ik schrijf deze brief omdat…”, we lezen die brief, dus geloven we wel dat die ook geschreven is.

Structuur

 • Maak een logische alinea-indeling. Een alinea, behandelt een deelonderwerp.
 • Een zin is één mededeling, eventueel gekoppeld aan (een) andere zin(nen), door bijvoorbeeld voegwoorden.

Vormgeving

WORD, PAGES en andere tekstverwerkers maken het je gemakkelijk om een getypte tekst netjes vorm te geven. Schrijf je met de hand, besteed dan in je laatste versie aandacht aan je opmaak:

 • Houd links EN RECHTS een kantlijn;
 • Spring in bij alinea’s;
 • Overweeg een witregel bij een “grote knip”;
 • Als iemand begint te praten start dan op een nieuwe regel (met aanhalingstekens natuurlijk);
 • Schrijf zo netjes mogelijk, neem je tijd. Het helpt als je goed over je voorlaatste versie hebt nagedacht. Daar moet stevig in gestreept, gepijld en verbeterd zijn.


Print deze pagina

Van eerste versie naar definitieve versie

Een eerste versie is nooit de beste versie. Probeer een tekst die voor anderen bedoeld is altijd een paar dagen na de eerste versie te herzien. Hij wordt er echt beter van. De tekstverwerker geeft je de mogelijkheid om gemakkelijk opnieuw te ordenen en fouten te verbeteren, gebruik die mogelijkheden. Neem jezelf serieus, een lezer waardeert dat.
Je tekst is pas af als je zeker weet: Dit kan ik (nu nog) niet beter.

En, geloof het of niet: een beetje schrijver herschrijft zijn werk altijd meerdere keren. Zoals een kunstenaar ook werkt tot het niet meer beter kan.

Verder