Zoeken

Jongens, tis vakantie, wegwezen. (geldt ook voor leraren)


 

Onderwijsvisie

In de afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de hersenen en naar het verschijnsel leren.

Caine en Caine* vonden twaalf principes die in de relatie tussen leren en hersenonderzoek een rol spelen. Enkele daarvan hebben bij het ontwikkelen van BruutTAAL een belangrijke rol gespeeld. Vetgedrukt zie je onderzoeksresultaten, daarachter de consequentie die BruutTAAL daaruit trekt.

De hersenen zijn een complex systeem dat zich aanpast aan de omgeving.
Je krijgt de leerlingen die je zelf maakt. Wil je leerlingen die zelfstandig gaan nadenken, dan bereik je dat niet door werkboeken met invuloefeningen te geven.

De hersenen zijn een sociaal systeem.
Interactie is wezenlijk bij het verwerven van kennis. Leren doe je met elkaar en van elkaar. Samenwerkend leren is geen spielerei, maar verdiept de leerervaring.

Het zoeken naar betekenis is aangeboren.
Geef leerlingen dan ook de ruimte om te zoeken en reik niet aan wat jij weet/gevonden hebt om dat uit het hoofd te laten leren.

Het zoeken naar betekenis gebeurt door het creëren van patronen en het leggen van verbindingen. Ieder heeft een eigen unieke organisatie van informatie in zijn hersenen.
Leerlingen eigen wegen laten bewandelen heeft het grote voordeel dat de organisatie van informatie geschiedt op een manier die past bij de leerling.

We hebben ten minste twee manieren om ons herinnering te organiseren: betekenisvol en betekenisloos.
Betekenisloze kennis leer je voor een proefwerk en ben je drie weken later weer vergeten. Betekenisvolle kennis verwerf je en kun je later inzetten op momenten dat die kennis van pas komt.

Leren vereist zowel gerichte aandacht als zicht op het geheel. Leren omvat altijd bewuste en onbewuste processen. Complex leren wordt gestimuleerd door uitdaging en betekenisgeving, en belemmerd door dreiging.
BruutTAAL biedt veel complexe opdrachten, grote taken die door leerlingen zelf in stukjes gehakt moeten worden en waarbij iedereen (of iedere groep) zijn eigen keuzes moet maken. Uitdaging is wezenlijk voor de bovengemiddeld intelligente leerlingen van havo en vwo.
Voor andere leerlingen kan dat een bedreiging zijn: zij willen graag heel duidelijk weten aan welke eisen zij moeten voldoen. De veiligheid dat je niet wordt afgerekend op werk, maar dat je gecoacht wordt om je werk te verbeteren, moet die angst weg kunnen nemen en zorgen voor leerlingen die ongeacht hun niveau gewaardeerd worden om hun capaciteiten.
Vmbo-leerlingen kunnen prima uit de voeten, onder begeleiding van een leraar die het leerlingenwerk goed organiseert, zodat deze kinderen geen chaos ervaren.

 

*Caine and Caine, RN & G. (1994). Making Connections: Teaching and the Human Brain.  Boston USA: Addison-Wesley.

Onderwijs in de 21e eeuw

In deze Prezi zie je een aantal inspirerende filmpjes over onderwijs dat in onze tijd kinderen vooruit helpt, met oa Ken Robinson, Sugata Mitra en Abbey!